Veilig elke gasfles vullen

Het afvullen van gasflessen dient uiterst nauwkeurig te gebeuren. Overvulling kan immers catastrofaal zijn. Macogas vult zijn gasflessen op elektronische weegschalen waardoor een uiterst nauwkeurige weging verzekerd is. Daarna worden de gevulde flessen automatisch een tweede maal gecontroleerd op hun gewicht, gevolgd door een controle met de automatische elektronische lekdetector voor eventuele lekken.

Perfect gewikt en gewogen

Een perfecte controle van het gewicht van de gasfles is essentieel om de veiligheid voor de consument te garanderen. Ook flessen die het minste lek vertonen worden automatisch geweigerd.

De gevulde flessen worden verzegeld met een verzegeling met een door het ministerie toegewezen code. Die verzegeling laat toe bij eventuele controle te allen tijde te kunnen vaststellen in welk vulcentrum de flessen werden afgevuld. Een reglementering die de consument en erkende vulcentra beschermt tegen de sluikvullers die het niet te nauw nemen met normen en veiligheid.

Controle van meetapparatuur

Naast een perfecte controle van onze flessen, worden ook alle vrachtwagens ieder jaar gecontroleerd door een erkend technisch controlecentrum. Daarnaast ijkt een erkende controle-instantie jaarlijks de meetapparatuur van onze tankwagens.

Alles om uw en onze veiligheid te waarborgen.

Vragen?

Contacteer ons

of bel naar 09 383 65 15